uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Dispanzer MIN

Dispanzer Mašinske industrije lociran je u ulici Šumadijska broj 1 u Nišu i na toj lokaciji nalazi se od marta 1979. godine, kada je sredstvima javnog samodoprinosa izgrađena nova zgrada površine 980 kvadratnih metara. Dispanzer pruža usluge u oblasti: medicine rada, opšte medicine, ginekologije, radiološke i ultrazvučne dijagnostike, laboratorijske dijagnostike (hematologija, biohemija i toksikologija), specijalističko-kosultativne dijagnostike, a u Dispanzeru se nalazi i Call centar.

U sklopu Dispanzera nalazi se i apoteka Udruženih apoteka Niš.

Služba medicine rada obezbeđuje:

Preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih obavljanjem:

-Prethodnih i periodičnih pregleda radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.

-Ciljanih oftamoloških pregleda radnika koji rade za ekranom.

-Ciljanih ginekoloških pregleda žena (sa obaveznim PAPA testom, kolposkopskim pregledom, ultrazvučnim pregledom male karlice i dojke)

-Sistematskih pregleda zaposlenih u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja malignih obeljenja i hroničnih masovnih nezaraznih bolesti (šećerna bolest, povišeni krvni pritisak, kardiovaskularne bolesti, osteoporoza, glaukom, bolesti štitaste žlezde, degenerativne bolesti...)

Izdavanje svih vrsta lekarskih uverenja (sem lekarskih uverenja u cilju držanja i nošenja oružja), kao i vanredne preglede vozača

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

Obuka za pružanje prve pomoći za zaposlene (osnovni i napredni nivo), kao i za kandidate za vozače.

Služba opšte medicine obezbeđuje:

-Preventivne preglede, obrade pacijenata za izlazak na Invalidsku komisiju i procenu invaliditeta, dijagnostiku i lečenje obolelih kroz sistem izabranog lekara 365 dana u godini (EKG, defibrilator, pulsni oksimetar, terapija kiseonikom, antišok terapija, određivanje nivoa šećera iz kapilarne krvi, aplikacija leka intramuskularno, podkožno i intravenski, davanje infuzije, vakcinacija, imobilizacija, obrada rana, skidanje konaca, uklanjanje stranih tela iz kože i sluzokože)

Služba ginekologije obezbeđuje:

-Preventivne preglede, dijagnostiku i lečenje žena kroz sistem izabranog lekara (ultrazvučna dijagnostika, kolposkopija, PAPA test, pregled vaginalnog sekreta na stepen čistoće).

Služba laboratorijske dijagnostike obezbeđuje:

-Hematološku, biohemijsku i toksikološku dijagnostiku preko uzoraka krvi i mokraće.

Zavod je jedina Ustanova na teritoriji jugoistočnog dela Srbije koja pruža usluge iz oblasti profesionalne toksikologije (laboratorijsko određivanje koncentracije teških metala i specifičnih metabolita u krvi i urinu)

Specijalističko-konsultativna služba obezbeđuje dijagnostiku u okviru:

-Oftalmologije (perimetrija, autorefkeratometrija, stereo vid, određivanje oštrine vida, bezkontaktno merenje očnog pritiska)

-ORL (ispitivanje sluha i ravnoteže, timpanometrija, rinomanometrija)

-Interne medicine (EKG, test fizičkog opterećenja)

-Neuropsihijatrije-neurologije (psihotestiranja)

-Usluga kliničkog psihologa i socijalnog radnika

-Radiologije (rendgen dijagnostika, ultrazvučni pregledi, kolor dopler krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta, merenje koštane gustine-denzitometrija)

 

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar

dispanzeri5

Dezurstva1

kontinuirana

zastitnik pacijentovih prava

kalendar21

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj

javne-nabavke-dokumenta

izjava baner3

interni-akt-m

Ko je na mreži: 107 gostiju i nema prijavljenih članova