uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Ambulanta Nitex

Ambulanta "Nitex" nalazi se u krugu fabrike nekadašnje tekstilne industrije "Nitex" u ulici Pantelejska 58 u Nišu. Ambulanta je počela da radi 1980. godine za potrebe radnika fabrike Nitex i okolnih firmi. Ambulanta ima:

- Odeljenje opšte medicine (prevencija, obrade pacijenata za izlazak na Invalidsku komisiju i procenu invaliditeta, dijagnostika i lečenje obolelih kroz sistem izabranog lekara, EKG, defibrilator, pulsni oksimetar, terapija kiseonikom, antišok terapija, određivanje nivoa šećera iz kapilarne krvi, aplikacija leka intramuskularno, podkožno i intravenski, vakcinacija, obrada rana, skidanje konaca, uklanjanje stranih tela iz kože i sluzokože)

- Odeljenje ginekologije (ultrazvučna dijagnostika, kolposkopija, PAPA test, pregled vaginalnog sekreta na stepen čistoće).

- Laboratorijsku službu (hematološka-biohemijska dijagnostika)

U sklopu ambulante, radi Odeljenja za zaštitu od zračenja osnovano 1988 godine pod nazivom Radiološka laboratorija. Bavi se merenjem radioaktivnsti u uzorcima životne i radne sredine, mernjem koncentracije radona, gama spektrometrijskim merenjima uzoraka hrane i robe na graničnim prelazima Gradina i Preševo i očitavanjem TLD dozimetra. Ovo Odeljenje je akreditovano i u toku je proširenje akreditacije za nove metode značajne u zaštiti životne i radne sredine.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar

dispanzeri5

Dezurstva1

kontinuirana

zastitnik pacijentovih prava

kalendar21

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj

javne-nabavke-dokumenta

izjava baner3

interni-akt-m

Ko je na mreži: 101 gostiju i nema prijavljenih članova