uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2014. godinu.

1. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JN 01/2014 - nabavka lekova za 2014. god.

2. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 02/2014 – nabavka medicinskog potrošnog materijala - sanitetskog materijala

3. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 03/2014 - nabavka rendgen filmova za 2014. god.

4. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 04/2014 – nabavka špriceva i igli

5. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 05/2014 – nabavka vakutajnera za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku za 2014.godinu

6. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 06/2014 - nabavka sanitarnog materijala

7. Dodatna pojasnjenja u postupku JNMV 03/2014 Ro filmovi

8. Dodatna pojasnjenja u postupku JNMV 02/2014 SANITETSKI MATERIJAL

9. Dodatna pojasnjenja u postupku JNMV 05/2014 VAKUTAJNERI

10. Dodatna pojasnjenja u postupku JNMV 05/2014 VAKUTAJNERI Pitanje  Zahtev broj3

11. Pojasnjenje JN 01/2014

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 07/2014 - goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Zavoda

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JN 08/2014 - reagensi za biohemijske analize za aparat ARCHITEKT C 8000 ABBOT za 2014.godinu za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu

14. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 09/2014 - reagensa za hematološke brojače PHOENIX i CELLY 70, za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu

15. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 10/2014 - hemikalija, laboratorijskog stakla i plastike i ostalog potrošnog materijala za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu

16. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 11/2014 - stomatoloških usluga – laboratorije za izradu protetskih radova, za potrebe Odeljenja za stomatologiju u Zavodu

17. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku pod rednim brojem 09/2014

18. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 12/2014 - nabavka stomatološkog potrošnog materijala po partijama i to partija 1 – materijala za ordinaciju i partija 2- materijal za zubnu tehniku za potrebe Odeljenja za stomatologiju u Zavodu

19. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 13/2014 - kancelarijski i ostali materijal po partijama za potrebe Zavoda

20. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 14/2014 - materijala za održavanje hitijene i pomoćnih sredstava po partijama za potrebe Zavoda

21. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 15/2014 - nabavka sistema za kontrolu kvaliteta rendgenskog zračenja sa kompletnim priborom i lap-top kompjuterom za rad na terenu za potrebe Odeljenja za zaštitu od zračenja u Zavodu

22. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 13 2014

23. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 14 2014

24. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 14-1 2014

25. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 15 2014

26. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 13-1 2014

27. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 12 2014

28. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 13-2 2014

29. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke usluga JNMV 16/2014 - usluga – servisiranja, tekućeg održavanja i popravke medicinske i ostale opreme po partijama za potrebe Zavoda

30. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke usluga JNMV 17/2014 - usluga – servisiranja, tekućeg održavanja i popravke vozila za potrebe Zavoda

31. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 18/2014 - nabavka medicinskog potrošnog materijala - sanitetskog materijala po partijama, za godišnje potrebe zavoda

32. OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA i konkursna dokumentacija za JN 19/2014 - usluge održavanja medicinskog informacionog sistema

33. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 20/2014 - nabavka lož ulja za potrebe Zavoda za grejnu sezonu 2014/2015

34. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 21/2014 - nabavka lekova po partijama za potrebe Zavoda.

35. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 22/2014 - nabavka potrošnog materijala za Službu opšte medicine i ginekologije i Službu za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu po partijama, za potrebe Zavoda.

36. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 23/2014 - nabavka stomatološkog potrošnog materijala po partijama za potrebe odeljenja stomatologije u Zavodu.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar

dispanzeri5

Dezurstva1

kontinuirana

zastitnik pacijentovih prava

kalendar21

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj

javne-nabavke-dokumenta

izjava baner3

interni-akt-m

Ko je na mreži: 46 gostiju i nema prijavljenih članova