informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2014. godinu.

1. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JN 01/2014 - nabavka lekova za 2014. god.

2. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 02/2014 – nabavka medicinskog potrošnog materijala - sanitetskog materijala

3. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 03/2014 - nabavka rendgen filmova za 2014. god.

4. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 04/2014 – nabavka špriceva i igli

5. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 05/2014 – nabavka vakutajnera za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku za 2014.godinu

6. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 06/2014 - nabavka sanitarnog materijala

7. Dodatna pojasnjenja u postupku JNMV 03/2014 Ro filmovi

8. Dodatna pojasnjenja u postupku JNMV 02/2014 SANITETSKI MATERIJAL

9. Dodatna pojasnjenja u postupku JNMV 05/2014 VAKUTAJNERI

10. Dodatna pojasnjenja u postupku JNMV 05/2014 VAKUTAJNERI Pitanje  Zahtev broj3

11. Pojasnjenje JN 01/2014

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 07/2014 - goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Zavoda

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JN 08/2014 - reagensi za biohemijske analize za aparat ARCHITEKT C 8000 ABBOT za 2014.godinu za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu

14. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 09/2014 - reagensa za hematološke brojače PHOENIX i CELLY 70, za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu

15. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 10/2014 - hemikalija, laboratorijskog stakla i plastike i ostalog potrošnog materijala za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu

16. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 11/2014 - stomatoloških usluga – laboratorije za izradu protetskih radova, za potrebe Odeljenja za stomatologiju u Zavodu

17. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku pod rednim brojem 09/2014

18. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 12/2014 - nabavka stomatološkog potrošnog materijala po partijama i to partija 1 – materijala za ordinaciju i partija 2- materijal za zubnu tehniku za potrebe Odeljenja za stomatologiju u Zavodu

19. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 13/2014 - kancelarijski i ostali materijal po partijama za potrebe Zavoda

20. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 14/2014 - materijala za održavanje hitijene i pomoćnih sredstava po partijama za potrebe Zavoda

21. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 15/2014 - nabavka sistema za kontrolu kvaliteta rendgenskog zračenja sa kompletnim priborom i lap-top kompjuterom za rad na terenu za potrebe Odeljenja za zaštitu od zračenja u Zavodu

22. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 13 2014

23. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 14 2014

24. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 14-1 2014

25. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 15 2014

26. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 13-1 2014

27. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 12 2014

28. Dodatna pojašnjenja u postupku JNMV 13-2 2014

29. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke usluga JNMV 16/2014 - usluga – servisiranja, tekućeg održavanja i popravke medicinske i ostale opreme po partijama za potrebe Zavoda

30. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke usluga JNMV 17/2014 - usluga – servisiranja, tekućeg održavanja i popravke vozila za potrebe Zavoda

31. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 18/2014 - nabavka medicinskog potrošnog materijala - sanitetskog materijala po partijama, za godišnje potrebe zavoda

32. OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA i konkursna dokumentacija za JN 19/2014 - usluge održavanja medicinskog informacionog sistema

33. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 20/2014 - nabavka lož ulja za potrebe Zavoda za grejnu sezonu 2014/2015

34. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 21/2014 - nabavka lekova po partijama za potrebe Zavoda.

35. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 22/2014 - nabavka potrošnog materijala za Službu opšte medicine i ginekologije i Službu za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu po partijama, za potrebe Zavoda.

36. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 23/2014 - nabavka stomatološkog potrošnog materijala po partijama za potrebe odeljenja stomatologije u Zavodu.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

kontinuirana edukacija 2019

zastitnik pacijentovih prava 2019

kalendar javnog zdravlja 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019

izjava o misiji 2019

interni akt 2019

Ko je na mreži: 209 gostiju i nema prijavljenih članova