informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2015. godinu.

1. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke usluga JNMV 05/2015 - nabavka stomatoloških usluga - laboratorije za izradu protetskih radova, oblikovana u 2 partije, za potrebe odeljenja stomatologije u Zavodu.

2. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 06/2015 - nabavka materijala za zubnu tehniku za potrebe Odeljenja za stomatologiju u Zavodu.

3. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 07/2015 - nabavka kancelarijskog i ostalog materijala za potrebe Zavoda.

4. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 08/2015 - nabavka materijala za održavanje higijene i pomoćna sredstva po partijama za potrebe Zavoda.

5. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 11/2015 - nabavka goriva BMB, Eurodizel, TNG, za potrebe korišćenja službenih vozila Zavoda.

6. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JN 01/2015 - nabavka lekova u otvorenom postupku.

7. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke usluga JNMV 09/2015 - nabavka servisiranje, tekuće održavanje i popravka opreme, oblikovana po partijama, za potrebe Zavoda.

8. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 02/2015 - nabavka rendgen filmova za potrebe Zavoda.

9. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 03/2015 - nabavka špriceva i igli za potrebe Zavoda.

10. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 10/2015 - nabavka usluga servisiranja, popravke i odrzavanja vozila za potrebe Zavoda.

11. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 04/2015 - nabavka sanitarnog materijala za instrumente.

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JN 12/2015 - nabavka reagensa za biohemiju za aparat ABBOT.

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 13/2015 - nabavka goriva BMB, Eurodizel, TNG za potrebe korišćenja službenih vozila Zavoda.

14. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JN 14/2015 - nabavka lekova i infuzionih rastvora u otvorenom postupku.

15. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 15/2015 - nabavka potrošnog i sanitetskog materijala za službu opšte medicine i ginekologije i službu za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu.

16. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 16/2015 - nabavka vakutajnera za potrebe službe laboratorijske dijagnostike.

17. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavaka dobara JNMV 17/2015 - nabavka reagensa za hematološke brojače PHOENIX i CELLY 70 za potrebe službe laboratorijske dijagnostike.

18. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 18/2015 - nabavka hemikalija, laboratorijskog stakla i plastike i ostalog potrošnog materijala.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

kontinuirana edukacija 2019

zastitnik pacijentovih prava 2019

kalendar javnog zdravlja 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019

izjava o misiji 2019

interni akt 2019

Ko je na mreži: 22 gostiju i nema prijavljenih članova