uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2015. godinu.

1. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke usluga JNMV 05/2015 - nabavka stomatoloških usluga - laboratorije za izradu protetskih radova, oblikovana u 2 partije, za potrebe odeljenja stomatologije u Zavodu.

2. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 06/2015 - nabavka materijala za zubnu tehniku za potrebe Odeljenja za stomatologiju u Zavodu.

3. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 07/2015 - nabavka kancelarijskog i ostalog materijala za potrebe Zavoda.

4. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 08/2015 - nabavka materijala za održavanje higijene i pomoćna sredstva po partijama za potrebe Zavoda.

5. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JNMV 11/2015 - nabavka goriva BMB, Eurodizel, TNG, za potrebe korišćenja službenih vozila Zavoda.

6. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke dobara JN 01/2015 - nabavka lekova u otvorenom postupku.

7. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javne nabavke usluga JNMV 09/2015 - nabavka servisiranje, tekuće održavanje i popravka opreme, oblikovana po partijama, za potrebe Zavoda.

8. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 02/2015 - nabavka rendgen filmova za potrebe Zavoda.

9. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 03/2015 - nabavka špriceva i igli za potrebe Zavoda.

10. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 10/2015 - nabavka usluga servisiranja, popravke i odrzavanja vozila za potrebe Zavoda.

11. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 04/2015 - nabavka sanitarnog materijala za instrumente.

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JN 12/2015 - nabavka reagensa za biohemiju za aparat ABBOT.

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 13/2015 - nabavka goriva BMB, Eurodizel, TNG za potrebe korišćenja službenih vozila Zavoda.

14. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JN 14/2015 - nabavka lekova i infuzionih rastvora u otvorenom postupku.

15. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 15/2015 - nabavka potrošnog i sanitetskog materijala za službu opšte medicine i ginekologije i službu za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu.

16. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 16/2015 - nabavka vakutajnera za potrebe službe laboratorijske dijagnostike.

17. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavaka dobara JNMV 17/2015 - nabavka reagensa za hematološke brojače PHOENIX i CELLY 70 za potrebe službe laboratorijske dijagnostike.

18. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 18/2015 - nabavka hemikalija, laboratorijskog stakla i plastike i ostalog potrošnog materijala.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar

dispanzeri5

Dezurstva1

kontinuirana

zastitnik pacijentovih prava

kalendar21

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj

javne-nabavke-dokumenta

izjava baner3

interni-akt-m

Ko je na mreži: 86 gostiju i nema prijavljenih članova