uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2016. godinu

 

01. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 01/2016 - nabavka usluga osiguranja, imovine, lica i vozila.

02. OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - javna nabavka usluga JN 02/2016 - održavanje medicinskog informacionog sistema "PRIMARZZ V 1.0"

03. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 03/2016 - nabavka rendgen filmova za potrebe Zavoda.

04. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 04/2016 - nabavka špriceva i igli za potrebe Zavoda.

05. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 05/2016 - nabavka medicinsko potrošnog i sanitetskog materijala.

06. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 06/2016 - nabavka dezinfekcionih sredstava i drugih pomoćnih sredstava-materijala.

07. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 07/2016 - nabavka papirne konfekcije - papirne rolne za potrebe Zavoda.

08. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 08/2016 - nabavka goriva.

09. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 09/2016 - nabavka reagensa za biohemijske analize za aparat ARCHITEKT C 8000 ABBOT.

10. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 10/2016 - nabavka usluga servisiranja, tekućeg održavanja i popravke vozila za potrebe Zavoda.

11. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 11/2016 - nabavka opreme i sredstava za čišćenje, pomoćnih sredstava, sredstava za higijenu, ambalaže za medicinski otpad, po partijama, za potrebe Zavoda.

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 12/2016 - nabavka medicinskih obrazaca  za potrebe Zavoda.

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 13/2016 - nabavka goriva.

14. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 14/2016 - nabavka kancelarijskog materijala po partijama za potrebe Zavoda.

15. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 15/2016 - nabavka usluga - servisiranje, tekuće održavanje i popravka opreme po partijama za potrebe Zavoda.

16. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 16/2016 - nabavka medicinske opreme – portabl kolor-dopler ultrazvučnog aparata i dijagnostičkog kolposkopa za rano otkrivanje promena na grliću materice, po partijama za potrebe Zavoda.

17. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 17/2016 - nabavka lož ulja za potrebe Zavoda za grejnu sezonu 2016/2017.

18. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 18/2016 - nabavka UV/VIS Spektrofotometra za kinetičke analize sa potrošnim materijalom za potrebe Zavoda.

19. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 19/2016 - nabavka vakutajnera za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu.

20. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 20/2016 - nabavka reagensa za hematološke brojače PHOENIX i CELLY 70, za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu.

21. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 21/2016 - nabavka hemikalika, laboratorijskog stakla i plastike i ostalog potrošnog materijala, za potrebe Službe laboratorijske dijagnostike u Zavodu.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar

dispanzeri5

Dezurstva1

kontinuirana

zastitnik pacijentovih prava

kalendar21

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj

javne-nabavke-dokumenta

izjava baner3

interni-akt-m

Ko je na mreži: 133 gostiju i nema prijavljenih članova