informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2016. godinu

 

01. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 01/2016 - nabavka usluga osiguranja, imovine, lica i vozila.

02. OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - javna nabavka usluga JN 02/2016 - održavanje medicinskog informacionog sistema "PRIMARZZ V 1.0"

03. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 03/2016 - nabavka rendgen filmova za potrebe Zavoda.

04. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 04/2016 - nabavka špriceva i igli za potrebe Zavoda.

05. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 05/2016 - nabavka medicinsko potrošnog i sanitetskog materijala.

06. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 06/2016 - nabavka dezinfekcionih sredstava i drugih pomoćnih sredstava-materijala.

07. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 07/2016 - nabavka papirne konfekcije - papirne rolne za potrebe Zavoda.

08. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 08/2016 - nabavka goriva.

09. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 09/2016 - nabavka reagensa za biohemijske analize za aparat ARCHITEKT C 8000 ABBOT.

10. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 10/2016 - nabavka usluga servisiranja, tekućeg održavanja i popravke vozila za potrebe Zavoda.

11. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 11/2016 - nabavka opreme i sredstava za čišćenje, pomoćnih sredstava, sredstava za higijenu, ambalaže za medicinski otpad, po partijama, za potrebe Zavoda.

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 12/2016 - nabavka medicinskih obrazaca  za potrebe Zavoda.

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 13/2016 - nabavka goriva.

14. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 14/2016 - nabavka kancelarijskog materijala po partijama za potrebe Zavoda.

15. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 15/2016 - nabavka usluga - servisiranje, tekuće održavanje i popravka opreme po partijama za potrebe Zavoda.

16. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 16/2016 - nabavka medicinske opreme – portabl kolor-dopler ultrazvučnog aparata i dijagnostičkog kolposkopa za rano otkrivanje promena na grliću materice, po partijama za potrebe Zavoda.

17. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 17/2016 - nabavka lož ulja za potrebe Zavoda za grejnu sezonu 2016/2017.

18. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 18/2016 - nabavka UV/VIS Spektrofotometra za kinetičke analize sa potrošnim materijalom za potrebe Zavoda.

19. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 19/2016 - nabavka vakutajnera za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu.

20. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 20/2016 - nabavka reagensa za hematološke brojače PHOENIX i CELLY 70, za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu.

21. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 21/2016 - nabavka hemikalika, laboratorijskog stakla i plastike i ostalog potrošnog materijala, za potrebe Službe laboratorijske dijagnostike u Zavodu.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

kontinuirana edukacija 2019

zastitnik pacijentovih prava 2019

kalendar javnog zdravlja 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019

izjava o misiji 2019

interni akt 2019

Ko je na mreži: 68 gostiju i nema prijavljenih članova