uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 21.01. do 23.01.2022.g.

korona 1 mDana 21.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 485 pacijenata. Od ovog broja 137 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 348 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 151 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 67 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 226 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 36 za PCR test.


Dana 22.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 383 pacijenata. Od ovog broja 174 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 209 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 114 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 47 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 173 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 9 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 32 za PCR test.


Dana 23.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 375 pacijenata. Od ovog broja 142 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 233 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 110 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 65 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 186 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 39 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019