uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 28.01. do 30.01.2022.g.

korona 1 mDana 28.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 554 pacijenata. Od ovog broja 131 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 423 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 147 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 79 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 231 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 16 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 41 za PCR test.


Dana 29.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 409 pacijenata. Od ovog broja 160 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 249 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 123 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 59 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 183 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 27 za PCR test.


Dana 30.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 485 pacijenata. Od ovog broja 182 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 303 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 113 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 80 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 204 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 9 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 43 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019