informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 18.03. do 20.03.2022.g.

korona 1 mDana 18.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 204 pacijenata. Od ovog broja 47 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 157 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 41 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 13 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 81 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 14 za PCR test.


Dana 19.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 137 pacijenata. Od ovog broja 39 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 98 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 24 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 11 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 66 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 16 za PCR test.


Dana 20.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 111 pacijenata. Od ovog broja 44 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 67 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 34 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 18 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 63 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 12 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019