informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 25.03. do 27.03.2022.g.

korona 1 mDana 25.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 185 pacijenata. Od ovog broja 47 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 138 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 41 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 13 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 83 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na rendgengrafiju pluća i 20 za PCR test.


Dana 26.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 123 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 81 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 14 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 54 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na rendgengrafiju pluća i 17 za PCR test.


Dana 27.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 101 pacijenata. Od ovog broja 37 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 64 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 32 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 69 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 10 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019