informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu Kovid ambulante za period 13.-19.6. 2022.

korona 1 mDana 13.6.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 27 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 15 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je 5 pacijenata bilo sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 24 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta za PCR test.

Dana 14.6.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 45 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 28 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 19 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan pacijent bio sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 24 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenta za PCR.

Dana 15.6.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 24 pacijenata. Od ovog broja 6 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 18 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 11 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.

Dana 16.6.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 41 pacijent. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 23 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 12 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su dva pacijenta sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 13 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent za Rtg pluća i 7 pacijenata na PCR test.

Dana 17.6.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 37 pacijenata. Od ovog broja 6 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 12 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan pacijent sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent za Rtg pluća i 5 za PCR test.

Dana 18.6.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 27 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 14 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 11 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenta sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 11 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta za PCR test.

Dana 19.6.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 18 pacijenata. Od ovog broja 4 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 14 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 2 pacijenta su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata bila sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 3 pacijenta.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019