informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 07.09. do 13.09.2022.g.

korona 1 mDana 07.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 114 pacijenata. Od ovog broja 38 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 76 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 30 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 14 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 55 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na Rtg pluća i 9 pacijenata za PCR test.


Dana 08.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 81 pacijenata. Od ovog broja 33 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 48 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 24 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 37 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 9 pacijenata za PCR test.


Dana 09.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 119 pacijenata. Od ovog broja 35 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 84 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 28 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 41 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na Rtg pluća i 8 pacijenata za PCR test.


Dana 10.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 60 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 22 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 27 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 11 pacijenata za PCR test.


Dana 11.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 22 pacijenata. Od ovog broja 10 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 12 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 7 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 2 pacijenta za PCR test.


Dana 12.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 125 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 83 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 32 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 59 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 13 pacijenata za PCR test.


Dana 13.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 120 pacijenata. Od ovog broja 37 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 83 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 31 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 8 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 58 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na Rtg pluća i 13 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019