informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu Kovid ambulante od 4.4. do 11.4.2023. godine

korona 1 m Dana 04.04.2023. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 20 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 11 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 9 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.

 

Dana 05.04.2023. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 33 pacijenata. Od ovog broja 16 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 17 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 11 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 13 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluca i 2 pacijenta na PCR test.

 

Dana 06.04.2023. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 19 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 12 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 8 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 9 pacijenata.
U Dom zdravlja nije poslat nijedan pacijent za RTG pluća i PCR test.

 

Dana 07.04.2023. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 23 pacijenata. Od ovog broja 6 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 17 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 7 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 7 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na PCR test.

 

Dana 10.04.2023. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 27 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 26 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta na PCR test.

 

Dana 11.04.2023. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 16 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 9 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 4 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 8 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019