uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Akcija merenja šećera u krvi i merenje krvnog pritiska zaposlenih na Pravnom fakultetu.

26. 12. 2016. na Pravnom fakultetu od 9 h do 13 h je izvedena akcija kontrole šećera u krvi I merenja krvnog pritiska za zapošljene na Pravnom fakultetu. Odaziv ovoj akciji je bio zadovoljavajući. Nakon ovih ispitivanja lekari Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika su davali savete o načinu života i ishrane jer prevencija povišenog krvnog pritiska i šećerne bolesti ima velikog udela u sprečavanju nastanka komplikacija. Ove bolesti spadaju u najčešće masovne nezarazne bolesti koje daju brojne komplikacije, izazivaju nastanak invalidnosti i bitno narušavaju kvalitet života. Njihovo rano otkrivanje i pravilno lečenje su bitni za sprečavanje ovoga.

 

Načelnik Službe opšte medicine
Prim. Dr Dragan Đorđević
spec. medicine rada