uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Spektrofotometrijom do ranog otkrivanja Porfirije.

Spektrofotometrija mKompanija NIS je 2016.godine sprovela program podrške lokalnim zajednicama pod nazivom “Zajednici zajedno”. Na osnovu objavljenog konkursa i podnete prijave, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” je odobren projekat pod nazivom:
“Spektrofotometrijom do ranog otkrivanja Porfirije”.
Realizacija projekta podrazumeva nabavku spektrofotometra i potrošnog materijala, edukaciju za rad na aparatu i promotivne aktivnosti, a sve sa ciljem stvaranja uslova za rano otkrivanje i povećanje mogućnosti za uspešno lečenje bolesti Porfirija.
Porfirija je retka metabolička bolest koja se najčešće nasleđuje i koja, ako se ne otkrije na vreme, može da dovede do komplikacija velikih posledica za obolelog, porodicu i društvo u celini.
Statistički podaci pokazuju da od Akutne intermitente porfirije oboli prosečno jedna osoba na 100.000 stanovnika. Češća je kasna kožna Porfirija koja ima incidencu 25 - 50 obolelih na 100.000 stanovnika.
Bolest se javlja u najranijem uzrastu, pubertetu kao i kod odraslih sa smanjenim imunitetom.
Praksa je pokazala da ukoliko se dijagnoza ove bolsti postavi na vreme, uz adekvatnu terapiju i poseban stil života, mala deca i mladi u pubertetu mogu odrasti u zdrave osobe.
Uz realizaciju projekta i finansijsku podršku kompanije NIS, Zavod je nabavio aparata spektrofotometar kojim se mogu odrediti vrednosti parametara u mokraći koji potvrđuju prisustvo Porfirije.
U nastavku obaveštenja je promo materijal sa osnovnim informacijama i uputstvima vezanim za način i mesto ispitivanja uzoraka.

 

 

Prilog o početku rada aparata možete pogledati ovde: http://www.belami.rs/video-novi-aparat-zavodu-za-zastitu-radnika/

 Spektrofotometrija