informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Spektrofotometrijom do ranog otkrivanja Porfirije.

Spektrofotometrija mKompanija NIS je 2016.godine sprovela program podrške lokalnim zajednicama pod nazivom “Zajednici zajedno”. Na osnovu objavljenog konkursa i podnete prijave, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” je odobren projekat pod nazivom:
“Spektrofotometrijom do ranog otkrivanja Porfirije”.
Realizacija projekta podrazumeva nabavku spektrofotometra i potrošnog materijala, edukaciju za rad na aparatu i promotivne aktivnosti, a sve sa ciljem stvaranja uslova za rano otkrivanje i povećanje mogućnosti za uspešno lečenje bolesti Porfirija.
Porfirija je retka metabolička bolest koja se najčešće nasleđuje i koja, ako se ne otkrije na vreme, može da dovede do komplikacija velikih posledica za obolelog, porodicu i društvo u celini.
Statistički podaci pokazuju da od Akutne intermitente porfirije oboli prosečno jedna osoba na 100.000 stanovnika. Češća je kasna kožna Porfirija koja ima incidencu 25 - 50 obolelih na 100.000 stanovnika.
Bolest se javlja u najranijem uzrastu, pubertetu kao i kod odraslih sa smanjenim imunitetom.
Praksa je pokazala da ukoliko se dijagnoza ove bolsti postavi na vreme, uz adekvatnu terapiju i poseban stil života, mala deca i mladi u pubertetu mogu odrasti u zdrave osobe.
Uz realizaciju projekta i finansijsku podršku kompanije NIS, Zavod je nabavio aparata spektrofotometar kojim se mogu odrediti vrednosti parametara u mokraći koji potvrđuju prisustvo Porfirije.
U nastavku obaveštenja je promo materijal sa osnovnim informacijama i uputstvima vezanim za način i mesto ispitivanja uzoraka.

 

 

Prilog o početku rada aparata možete pogledati ovde: http://www.belami.rs/video-novi-aparat-zavodu-za-zastitu-radnika/

 Spektrofotometrija

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019