informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

OSMI KONGRES NACIONALNE ASOCIJACIJE UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE

VIII kongres NAUZRS17-21. maj 2017. godine

Kongres je otvorio predsednik Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije Nebojša Vacić.
Plenarna tema Osmog Kongresa Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem je „TRADICIONALNI I NOVI FAKTORI RIZIKA ZA RAZVOJ ATEROSKLEROZE“ – Prof. dr sci med Vladimir Jakovljević, redovni profesor, katedra za fiziologiju, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, koautor Doc. dr sci med Vladimir Živković, docent, katedra za fiziologiju Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.


Plenarnom delu rada Kongresa prisustvovala je Direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš sa visokim predstavnicima lokalne samouprave.
Učešće na Kongresu uzelo je osam Društava Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije.
U okviru Društva medicinskih sestara i babica NAUZR Srbije radila je i sekcija Medicine rada gde je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš učestvovao sa 9 od ukupno 19 radova – stručnih saopštenja. Rad sekcije ispratilo je rukovodstvo Zavoda: Direktorka, pomoćnik direktora, načelnik Službe opšte medicine i jedan specijalista medicine rada.
U završnoj reči, uz osvrt na elaboriranje ukupnog rada, stručnost, ozbiljnost u radu kao i evidentno najveći broj aktivnih i prisutnih učesnika, ocenjeni smo najvećom ocenom.

Kongres je bodovan sa 13 bodova za akreditovane predavače, 11 za usmena saopštenja, 9 za poster prezentacije i 8 za pasivne učesnike.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019