uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJI HRONIČNIH RANA PRIMENOM POLIMETAKRILATNE PODLOGE

Predavanje Rane mU utorak, 17.10.2017 godine sa početkom u 13 časova u sali dispanzera MIN održano je predavanje na temu "SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJI HRONIČNIH RANA PRIMENOM POLIMETAKRILATNE PODLOGE", akreditovao pod oznakom A-1-2535/ 16.
Predavač dr Saša Kitanović je upoznao prisutne sa novim pristupom savremene nege i lečanja rana.
Stečeno znanje i primena nove metode u lečenja rana povećaće kvalitet zdravstvene zaštite koju pružamo našim pacijentima.