uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

OBAVEŠTENjE O AKREDITACIJI LABORATORIJE.

akreditacija laboratorije mZavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ je dobio SERTIFIKAT O AKREDITACIJI od strane Akreditacionog tela Srbije kojim se potvrđuje da Odeljenje za biohemijsku, hematološku i toksikološku dijagnostiku Zavoda zadovoljava zahteve standarda SRPS EN ISO 15189 : 2014 (EN ISO 15189 : 2012), te je kompetentno za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u važećem izdanju Obima akreditacije (glukoza, holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, bilirubin (T), AST, ALT, alkalna fosfataza i gama GT u serumu). Zavod je za sada jedina zdravstvena ustanova u državnoj svojini na teritoriji grada Niša, koja ima akreditovanu laboratoriju za gore navedenu dijagnostiku.

 

 

izabrani lekar

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj