uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

O OSIROMAŠENOM URANIJUMU

o osiromasenom uranijumu mU četvrtak, 6. decembra 2018. godine na Prirodno- matematičkom fakultetu u Nišu u organizaciji Departmana za fiziku, Podružnice DFS Niš, organizovana je tribina „O OSIROMAŠENOM URANIJUMU“.

Predavači su bili: Prof.dr Dragoslav Nikezić sa PMF-a u Kragujevcu, dr Gordana Pantelić iz Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i Goran Manić, diplomirani fizičar i magistar, zaposlen u Odeljenju za zaštitu od zračenja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu. Pored njih učesnici tribine su bili i Prof. dr Ljubiša Dorđević sa PMF-a u Nišu, mr Bratislav Cvetković iz Kliničkog centra u Nišu, kao i mnogobrojni profesori sa PMF-a, studenti i zainteresovana javnost.

Tribina je izazvala veliko interesovanje stručne javnosti kao i ostalih učesnika, jer se radi o temi koja je aktuelna u sdašnjem trenutku. Interaktivni rad i želja istaknutih profesionalaca i naučnika u oblasti zaštite od zračenja da svoja znanja i iskustva podele sa drugima su učinili tribinu veoma kvalitetnom.

Posebno naglašavam, bez želje da omalovažim značaj drugih učesnika na tribini, obraćanje Gorana Manića, našeg magistra fizike i istaknutog profesionalca, koji je bio prva osoba koji je po ovlašćenju Civilne zaštite i Vojske Srbije kao pomoćnik načelnika Okružnog štaba civilne zaštite u Nišu, krenuo na teren u cilju pronalaženja i ispitivanja municije sa osiromašenim uranijumom bačena u vreme NATO bombardovanja na teritoriju južnih krajeva naše Srbije. Merenja radioaktivnosti municije i zemljišta oko bačene municije koja su urađena u Odeljenju za zaštitu od zračenja Zavoda su bila prvo mernje, nakon kojih su se uključili Vojska Jugoslavije, Institut za medicinu rada „dr Dragoljub Karajović iz Beograda i Institut za nuklearne nauke „Vinča“ u cilju pronalaženja svih bačenih projektila od osiromašenog uranijuma i dekontaminacije terena.

Za pomenuto angažovanje GORAN MANIĆ je odlikovan od strane Predsednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića.

ORDEN ZA ZASLUGE U OBLASTIMA ODBRANE I BEZBEDNOSTI PRVOG STEPENA mu je uručio Načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, general armije Dragoljub Ojdanić, u Beogradu 1999. godine.

Kao čovek, patriota i direktor Zavoda bila sam ponovo ponosna na naš Zavod, na vrhunski kadar koji radi u njemu, požrtvovanost, entuzijazam i profesionalizam zaposlenih.

 

DIREKTOR ZAVODA
Dr Slađana Majkić

 

 

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019