uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Početak realizacije projekta „ZDRAVLJE INVALIDA RADA” u selu Hum

  Dana 09.08.2019. godine medicinski tim Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ i socijalni radnik koji su angažovani na projektu „Zdravlje invalida rada“ obavili su prve preglede i dijagnostiku stanovnika sela Hum koji su obuhvaćeni ovim projektom...

Projekat vredan pet miliona dinara finansira Grad Niš i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte. Nosilac projekta je Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“, a partneri na projektu su Udruženje invalida rada grada Niša i udruženje „Životna snaga“. Projektom će biti obuhvaćeno 500 članova Udruženja invalida rada koji žive u ruralnim sredinama, a koji su zbog invaliditeta otišli u penziju. Ciljnu grupu će činiti oni invalidi rada koji su radili na rizičnim radnim mestima i bili izloženi štetnostima na radnom mestu koje dugo godina posle ekspozicije može ispoljiti svoje patogeno dejstvo (pojava postekspozicionog profesionalnog karcinoma). Kontrolnu grupu će činiti oni invalidi rada koji nisu radili na rizičnim radnim mestima, kao i članovi njihovih porodica. U toku projekta će se sagledati zdravstveno stanje i socijalni status ispitanika – stanovnika ruralnog dela Grada Niša. Medicinski tim koga čine vrhunski profesionalci iz oblasti medicine rada će pored obavljenog sistematskog lekarskog pregleda izvršiti i potrebnu dijagnostiku koja je zakonskim aktima propisana i primenjuje se u Službi medicine rada. Ova dijagnostika obuhvata sledeće preglede: laboratorijska dijagnostika, antropometrijsko merenje i određivanje stepena gojaznosti određivanjem BMI, merenje visine krvnog pritiska, snimanje električne aktivnosti srca – EKG, ispitivanje plućne funkcije spirometrijskom metodom, ispitivanje čula sluha – audiometrija, ispitivanje čula vida na ortorajteru u cilju određivanja oštrine vida na blizini u daljinu, stereo vida, adaptacije na tamu i dr. Po potrebi obaviće se i dopunska dijagnostika u Zavodu ili na višem nivou zdravstvene zaštite. Ispitanici će dobiti savete od strane lekara specijaliste medicine rada i medicinske sestre, a posle obavljene potpune dijagnostike biće obavešteni o svom zdravstvenom stanju. Socijalni radnik će sagledati socijalni status ispitanika i u slučaju potrebe obavestiti Centar za socijalni rad.
Projektni tim i ispitanike – stanovnike sela Hum su posetili gradonačelnik Niša, g. Darko Bulatović, gradska većnica za socijalna pitanja gđa Tijana Ilić Đorđević, kao i brojni novinari.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019