informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Pregledi invalida rada u Ostrovici i Pasjači.

pregledi invalida rada logo m

Invalidi rada koji žive u selima Ostrovica i Pasjača su pregledani od strane zdravstvenog tima Zavoda za zaštitu zdravlja radnika „Niš“ u okviru projekta „Zdravlje invalida rada“ koga finansira Grad Niš i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte. Pregledi i edukacija o prevenciji i ranom otkrivanju bolesti, kao i zdravim stilovima života obavljeni su u Ostrovici 21.septembra, a u Pasjači 22.septembra 2019.godine.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019