uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Promena u organizaciji rada Zavoda

Poštovani pacijenti,
Zbog preuzimanja organizacije i rada našeg medicinskog i tehničkog osoblja u hale „Čair“, koja je Odlukom Vlade Republike Srbije određena kao privremena bolnica za smeštaj lica koji su pozitivni na zaraznu bolest COVID 19 izazvane virusom SASRS-CoV-2, a kod kojih je konstatovana lakša klinička slika ove bolesti, a po nalogu Kriznog štaba Grada Niša od 10.04.2020. godine, od 13.04.2020. godine menja se organizacija rada u Zavodu, i to:


Zdravstvena stanica „Dispanzer Min“ je COVID CENTAR za pacijente Zavoda, i isključivo prima pacijente sa povišenom temperaturom i respitarornim smetnjama. Pacijenti mogu u periodu od 07:00 do 18:00 časova da budu u potpunosti sagledani u skladu sa propisanim algoritmom (klinički pregled, laboratorija i Ro pluća). Pacijenti sa sumnjom na infekciju novim korona virusom i lakšom kliničkom slikom se nakon obavljenog pregleda i dijagnostike upućuju u Dom zdravlja na testiranje, a oni sa težom kliničkom slikom na Kliniku za infektivne bolesti.
Pacijenti koji imaju izabranog lekara u Dispanzeru „Min“, a imaju potrebe za pregledima kada su u pitanju druga stanja, kao i propisivanje terapije i savet, mogu da se javiti u najbližu zdravstvenu stanicu i to: Dispanzer Din, Dispanzer Angropromet i Dispanzer Ei.
Od 13.04.2020. do završetka vanrednog stanja privremeno prestaju da rade sledeće ambulante: Ambulanta Niteks, Ambulanta Jastrebac, Ambulanta Građevinar i Ambulanta u MUP-u. Pacijenti koji imaju izabranog lekara u gore pomenutim ambulantama, a nemaju respiratorne simptome mogu se javiti bilo kom lekaru u Dispanzeru DIN, Dispanzetu Ei i Dispanzer Angropromet u periodu od 07:00 do 18:00h.
U Dispanzeru DIN je organizovana Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost, Odeljenje za Ginekologiju i Služba za medicinu rada.
Kontakt telefoni: Dispanzer Min: Opšta medicina 018/4561-494
Dispanzer Ei: 018/550-920
Dispanzer Angropromet: 018/513-402
Dispanzer Din: Opšta medicina 018/554-534
Medicina rada 018/580-151

Sva obaveštenja možete dobiti preko Kol centra svakog radnog dana, subotom, nedelom i praznikom u periodu od 07:00 do 18:00 časova.
Telefon kol centra: 018/415-0280
Telefoni dežurnih lekara: 061/643-70-81 i 061/634-70-61 (u periodu od 16:00 do 07:00 časova)

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019