uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 30.8. do 05.9.2021.g.

korona 1 mDana 30.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 128 pacijenata. Od ovog broja 48 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 60 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 23 pacijenata antigenskim testom od kojih je 5 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 51 pacijenta.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i jedan pacijent za PCR test.

Dana 31.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 133 pacijenata. Od ovog broja 47 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 86 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 23 pacijenata antigenskim testovima od kojih je četiri pozitivno.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 53 pacijenata.
U Dom zdravlja nisu upućivani pacijenti za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 01.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 101 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 77 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 22 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 6 pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 53 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta, jedan za rendgengrafiju pluća i jedan za PCR test.

Dana 02.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 101 pacijenata. Od ovog broja 36 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 65 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 15 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 5 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 40 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i jedan pacijenta za PCR test.

Dana 03.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 125 pacijenata. Od ovog broja 46 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 79 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 18 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 7 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 53 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućeno dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i četiri pacijenta za PCR test.

Dana 04.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 88 pacijenata. Od ovog broja 39 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 49 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 16 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 5 pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 28 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća, a nijedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 05.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 73 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijent obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 23 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 9 pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 34 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena tri pacijenta za rendgengrafiju pluća i jedan pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019