uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu kovid ambulante za 8.10.2021. g.

Covid 19 mDana 8.10.2021. g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 309 pacijenata. Od ovog broja 57 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 252 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Kod 48 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 25 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 146 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslato 20 pacijenata na rendgengrafiju pluća i 7 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019