uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 29.10. do 31.10.2021.g.

korona 1 mDana 29.10.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 401 pacijenata. Od ovog broja 64 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 337 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 58 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 27 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 171 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 15 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 17 za PCR test.

Dana 30.10.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 218 pacijenata. Od ovog broja 84 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 134 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 56 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 25 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 110 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 7 za PCR test.

Dana 31.10.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 251 pacijenata. Od ovog broja 54 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 197 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 50 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 20 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 121 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 17 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 15 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019