uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 19.11. do 21.11.2021.g.

korona 1 mDana 19.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 301 pacijenata. Od ovog broja 46 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 255 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 38 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 5 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 115 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 11 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 9 za PCR test.


Dana 20.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 129 pacijenata. Od ovog broja 51 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 78 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 41 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 8 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 60 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 7 za PCR test.


Dana 21.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 93 pacijenata. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 64 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 7 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 7 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019