uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 26.11. do 28.11.2021.g.

korona 1 mDana 26.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 252 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 210 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 36 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 6 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 110 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 9 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 13 za PCR test.


Dana 27.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 93 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 66 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 6 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 36 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na rendgengrafiju pluća i jedan za PCR test.


Dana 28.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 104 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 70 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 7 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 43 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 4 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019