uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 06.01. do 09.01.2022.g.

korona 1 mDana 6.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 177 pacijenata. Od ovog broja 62 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 115 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 90 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 18 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 87 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 21 za PCR test.


Dana 7.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 188 pacijenata. Od ovog broja 84 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 104 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 58 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 15 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 81 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 19 za PCR test.


Dana 8.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 265 pacijenata. Od ovog broja 109 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 156 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 59 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 19 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 117 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 16 za PCR test.


Dana 9.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 239 pacijenata. Od ovog broja 106 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 133 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 99 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 18 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 139 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 26 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019