uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Depresija u svakodnevnoj lekarskoj praksi

Depresija u svakodnevnoj praksiU organizaciji Farmaceutske kuće PFIZER, dana 10.02.2010. u velikoj sali Dispanzera MIN-a održan je sastanak na temu: Depresija u svakodnevnoj lekarskoj praksi. Predavač je bila dr. Biljana Vučković – specijalista, neuropsihijatar u ZZZZR- Niš.

Velika učestalost pojave depresije u svakodnevnoj lekarskoj praksi nalaže neophodnost organizovanog delovanja u cilju pravovremenog lečenja i prevencije ove bolesti savremenog društva. Nagli razvoj novih tehnologija, ubrzan način života, nezaposlenost i mnogo drugih pojava koje prate vreme tranzicije i aktuelnu finansijsku krizu imaju za posledicu otudjenje, anksioznost, nesigurnost među ljudima što je važan faktor u razvoju depresije. Poražavajući podatak pri tome je svakako procena da 20% depresivnih pacijenata izvrši samoubistvo. Depresija predstavlja rizik i za razvoj mnogih somatskih bolesti kao i malignih oboljenja. Važno je zato rano prepoznavanje ove bolesti i adekvatno lečenje koje podrazumeva individualnu psihoterapiju ali i primenu odgovarajućih lekova. Podrška okoline a pre svega porodice je takođe jako važna. Promocija zdravlja na radnom mestu, prepoznavanje obolelih i primena odgovarajućih mera i programa od strane stručnog tima ( specijaliste medicine rada - klinički psiholog - specijalista neuropsihijatar – socijalni radnik) u ZZZZR u Nišu je primer moguće organizovane borbe zaposlenih u zdravstvu protiv ove bolesti koja preti da dobije razmere savremene epidemije.

Medikametozna terapija, prvenstveno SSRI antidepresivi, je bezbedna u ambulantnim uslovima, laka za doziranje i bez značajnih nus pojava. Lek izbora je ZOLOFT- efikasan i bezbedan i kod pacijenata sa KVS bolestima.

Kordinator Regionalnog Centra za promociju zdravlja na radnom mestu

Prof. Dr Mirjana Aranđelović

izabrani lekar

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj