informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Depresija u svakodnevnoj lekarskoj praksi

Depresija u svakodnevnoj praksiU organizaciji Farmaceutske kuće PFIZER, dana 10.02.2010. u velikoj sali Dispanzera MIN-a održan je sastanak na temu: Depresija u svakodnevnoj lekarskoj praksi. Predavač je bila dr. Biljana Vučković – specijalista, neuropsihijatar u ZZZZR- Niš.

Velika učestalost pojave depresije u svakodnevnoj lekarskoj praksi nalaže neophodnost organizovanog delovanja u cilju pravovremenog lečenja i prevencije ove bolesti savremenog društva. Nagli razvoj novih tehnologija, ubrzan način života, nezaposlenost i mnogo drugih pojava koje prate vreme tranzicije i aktuelnu finansijsku krizu imaju za posledicu otudjenje, anksioznost, nesigurnost među ljudima što je važan faktor u razvoju depresije. Poražavajući podatak pri tome je svakako procena da 20% depresivnih pacijenata izvrši samoubistvo. Depresija predstavlja rizik i za razvoj mnogih somatskih bolesti kao i malignih oboljenja. Važno je zato rano prepoznavanje ove bolesti i adekvatno lečenje koje podrazumeva individualnu psihoterapiju ali i primenu odgovarajućih lekova. Podrška okoline a pre svega porodice je takođe jako važna. Promocija zdravlja na radnom mestu, prepoznavanje obolelih i primena odgovarajućih mera i programa od strane stručnog tima ( specijaliste medicine rada - klinički psiholog - specijalista neuropsihijatar – socijalni radnik) u ZZZZR u Nišu je primer moguće organizovane borbe zaposlenih u zdravstvu protiv ove bolesti koja preti da dobije razmere savremene epidemije.

Medikametozna terapija, prvenstveno SSRI antidepresivi, je bezbedna u ambulantnim uslovima, laka za doziranje i bez značajnih nus pojava. Lek izbora je ZOLOFT- efikasan i bezbedan i kod pacijenata sa KVS bolestima.

Kordinator Regionalnog Centra za promociju zdravlja na radnom mestu

Prof. Dr Mirjana Aranđelović

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019