uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Dokument međunarodne organizacije rada upozorava: zdravlje u vezi sa radom - osnovno ljudsko pravo

zdravlje-u-vezi-sa-radomU vreme aktuelne finansijske krize ekonomske mere štednje u zdravstvu, posebno kada su u pitanju preventivne medicinske grane, gde pripada i medicina rada, mogu imati dalekosežno negativne posledice po zdravlje ljudi ali i ekonomiju i opstanak društva u celini.

U tom smislu i podsećanja radi svih onih koji mogu da doprinesu boljim rešenjima na putu trasiranom vizijom: "Zdrav radnik na zdravom radnom mestu" prilažemo originalni tekst dokumenta.
Pogledaj...

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019