uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

Filter
 • Opravdanost i način procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

  opravanost_procene_mDana 02.12.2010. u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje sa temom "Opravdanost i način procene rizika na radnom

  ...
 • Otvoren Centar za preventivnu zaštitu trudnica i Centar za zdravstvenu zaštitu lica sa invaliditetom

  preventivni-m21.03.2013.godine u Dispanzeru Elektronske industrije otvoren je Centar za preventivnu zaštitu trudnica i Centar za zdravstvenu zaštitu lica sa invaliditetom.

 • Otvoren prvi regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu

  Reg. centar za promociju zdravljaDana 23.06.2009. godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu

  ...
 • Plaketa 28. april – priznanje profesorki našeg Zavoda

  Ministarstvo za rad u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada i socijalnim partnerima obeležilo je 28. aprila Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu i Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji. Obeležavanje ovog

  ...
 • Podrške stranaca regionalnom centru za promociju zdravlja na radnom mestu ZZZZR u Nišu - pozivi za međunarodnu saradnju

  box4

  Ambicije i težnje da aktivnosti Centra pri njegovom otvaranju pre dve godine, između ostalog, budu usmerene ka holističkom sagledavanju zdravlja njegovih krajnih

  ...
 • Potpisan memorandum o saradnji

  Potpisivajne Memoranduma o saradnjiDana 19. marta 2009 u Nišu je potpisan memorandum o saradnji

  ...
 • Potpisan Ugovor o uređenju međusobnih odnosa između Medicinskog fakulteta u Nišu i ZZZZR Niš

  ugovor_mDanas je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš potpisan Ugovor o uređenju međusobnih odnosa između Medicinskog fakulteta u Nišu i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika

  ...
 • Predavanje na temu: Ocena radne sposobnosti kod oboljenja kardiovaskularnog sistema

  Preedavanje: Ocena radne sposobnostiPredavanje na temu Ocena radne sposobnosti kod oboljenja kardiovaskularnog sistema održano je

  ...
 • Preventivne aktivnosti Centra za zdravstvenu zaštitu osoba sa invaliditetom

  preventivne-aktivnosti-za-osobe-sa-invaliditetom-m11.07.2013.godine sa početkom u 20h u prostorijama Doma gluvih, ul. Barska br.8 održano je predavanje na temu

  ...
 • Primedbe na Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju koje se odnose na oblast medicine rada

  Komisija za medicinu rada UO Komore zdravstvenih ustanova Srbije je na sednici održanoj 5. avgusta 2010 godine, definisala predlog primedbi na Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl.glasnik RS 107/05) i Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS 107/05) koje treba

  ...