uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

Merenja u radnoj sredini

Ispitivanje uslova radne okoline se obavlja u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnikom o ispitivanju uslova radne okoline.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, poseduje licencu broj 164-02-00080/2007-01.

Vršimo ispitivanja uslova radne okoline periodično, u okviru izrade Akta o proceni rizika ili na osnovu naloga Inspekcije rada.

Ispitivanja obuhvataju ispitivanja fizičkih štetnosti (buka i vibracije), hemijskih štetnosti (prašina i hemijska jedinjenja i elementi u vazduhu), parametara mikroklime (temperatura, vlažnost vazduha i brzina strujanja vazduha u radnoj okolini) kao i osvetljenosti prostorija.

Posedujemo najsavremeniju opremu (Bruel & Kjaer, Testo i Casella) i stručne kadrove (dva lica sa licencom, kao i diplomirane fizičare i hemičare).