uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Izabrani lekar

O Vašem zdravlju brine Vaš izabrani lekar

Izabrani lekar je mogućnost da na teritoriji na kojoj živite izaberete lekara kod koga ćete da svoje zdravlje kontrolišete, unapređujete i očuvate.

Njegova dužnost je da Vam pruži sve informacije vezane za Vaše zdravstveno stanje, medicinsku pomoć u slučaju oboljenja, da Vas uputi na dopunske dijagnostičke metode i laboratorijske testove kada je to neophodno i da preuzme sve preventivne mere kako bi se rizik za narušavanje Vašeg zdravlja sveo na najmanju moguću meru.

Izbor Vašeg lekara je Vaša obaveza. Izbor se vrši u ordinaciji lekara potpisivanjem formulara jednom godišnje. Ukoliko ste zadovoljni svojim izabranim lekarom, po isteku kalendarske godine se automatski produžava Vaš izbor, a u suprotnom, možete bez navođenja specifičnih razloga za to, da izaberete drugog lekara. Treba Vam samo overena zdravstvena knjižica i lična karta.

U odnosu - pacijent i izabrani lekar, korist je obostrana. Pacijent dobija kvalitetniju uslugu i prisniji odnos sa lekarom, a lekar dobija svog pacijenta koga pri svakom susretu sve bolje upoznaje, prati kontinuirano njegovo zdravlje, ’’zna kako pacijent diše’’! Nekada će lekar i pacijent samo razgovarati, poveriti se, otvoriti dušu i to će biti najbolji lek.

Naš Zavod Vam nudi i izbor ginekologa i stomatologa.

Preporuka je da sve zaposlene osobe imaju izabranog lekara u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.

Opredelite se! Izaberite!

Mi smo tu zbog Vas, a Vi budite sa nama zbog SEBE.

 

  U službi Vašeg dobrog zdravlja
Vaša Medicina rada

 

 

Dispanzer Duvanske industrije - ul.Bulevar 12.februar br.74
• Dr Irena Mihajlović, spec. opšte medicine
• Mr dr Ivana Ilić, spec. medicine rada
• Dr Marina Brešković, ginekolog
• Dr Olivera Stojanova, ginekolog
• Dr Mirjana Cvetković, ginekolog


Ambulanta "Niteks" – ul.Pantelejska br.58
• Prim. Dr Dragan Mitić, spec. medicine rada
• Dr Zorica Todorović, spec. medicine rada
• Dr Marina Brešković, ginekolog


Ambulanta „Jastrebac“ – ul.Bulevar 12.februar br.82
• Dr Svetlana Nikolić, lekar opšte medicine
• Dr Nada Stanković, spec. medicine rada


Dispanzer Elektronske industrije - ul.Bulevar Cara Konstantina br.84-86
• Dr Slađana Majkić, spec. medicine rada
• Dr Mirjana Popović, doktor medicine
• Dr Dragana Nikolić, doktor medicine
• Dr Milica Stanković, doktor medicine
• Dr Vesna Jovanović, ginekolog


Dispanzer Mašinske industrije - ul.Šumadijska br.1
• Prim. Dr Dragan Đorđević, spec. medicine rada
• Dr Jasmina Stanojević, spec. opšte medicine
• Dr Olivera Ristić, spec. medicine rada
• Dr Tatjana Stanojević, lekar opšte medicine na specijalizaciji iz opšte medicine
• Dr Marija Pavlović, lekar opšte medicine na specijalizaciji iz opšte medicine
• Dr Mirjana Cvetković, ginekolog
• Dr Olivera Stojanova, ginekolog


Ambulanta "SUP" - ul.Nade Tomić br.14
• Dr Svetlana Adamović, spec. medicine rada


Dispanzer Lake industrije - ul.Branka Radičevića br.50
• Dr Dragana Milutinović, spec. opšte medicine
• Prim. Dr Borica Mitrović, spec. medicine rada


Ambulanta "Građevinar" – ul.Hajduk Veljkova br.46
• Dr Jasmina Ristić, spec.opšte medicine

 

KAPITACIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti menja se način finansiranja. Broj registrovanih pacijenata kod izabranog lekara je uslov kapitacije. Kapitacija predstavlja mehanizam plaćanja gde lekar ili zdravstvena ustanova dobijaju unapred određeni fiksni iznos sredstava za određeni vremenski period (mesečno, tromesečno, godišnje) za svakog pacijenta koji se registrovao kod tog lekara ili zdravstvene ustanove kako bi obezbedila pružanje svih predviđenih zdravstvenih usluga u primarnom zdravstvu.

U sistemu primarne zdravstvene zaštite doneta je odluka o postepenom prelasku sa finansiranja samo na osnovu broja zaposlenih i njihovih kolektivnih ugovora na plaćanje prema broju opredeljenih pacijenata prema svakom zaposlenom.

Što se tiče formule plaćanja izabranog lekara, ona će za početak biti jednostavna, a kasnije nadograđivana tj. za početak se planira da lekar na osnovnu zaradu bude dodatno stimulisan prema broju opredeljenih pacijenata. Kasnije će u tu formulu biti uvedeni neki drugi kriterijumi (preventivni pregledi)...

Kvalitet usluge pružen pacijentu morao bi biti utkan u kapitaciju. Posvećenost pacijentu i dalje mora imati svoju ’’težinu’’.