uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

SISTEMATSKI PREGLEDI

Za sve zaposlene

Program sistematskog pregleda zavisi od uzrasne strukture zaposlenih,pola i vrste posla koji obavljaju.
Sistematski pregled se obavlja najčešće jednom godišnje osim ukoliko lekar ne savetuje drugačije.
U zavisnosti od obima programa, traje između 2 i 4-5 sati i može se realizovati bilo kog dana,uključujući i subotu i nedelju.

Osnovni program sistematskog pregleda oba pola sadrži:
Laboratorijske analize krvi i urina:
-kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacijom eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa sedimentom
-EKG
-spirometrija (test plućne funkcije)
-pregled lekara sa završnim mišljenjem

Dodatni program za žene sadrži:
-pregled ginekologa
-ginekološki ultrazvuk
-Papanicolaou test i određivanje grupe vaginalnog sekreta
-ultrazvuk dojki

Prošireni program sistematskog pregleda oba pola sadrži:
Laboratorijske analize krvi i urina:
-kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom,sedimentacijom eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa sedimentom, bubrežne analize – urea i kreatinin, jetrene analize – AST i ALT, masnoće u krvi – holesterol i trigliceridi
-EKG
-spirometrija (test plućne funkcije)
-ultrazvučni pregled abdomena
-pregled oftalmologa
-pregled neuropsihijatra
-pregled lekara sa završnim mišljenjem

Dodatni program za žene sadrži:
-pregled ginekologa
-ginekološki ultrazvuk
-kolposkopija
-Papanicolaou test i određivanje grupe vaginalnog sekreta
-ultrazvuk dojki

U zavisnosti od interesovanja naručioca posla,preglede je moguće proširiti i dodatnim analizama (sve vrste ultrazvučnih pregleda,pregled interniste,ORL,testovi opterećenja,merenje koštane gustine,analize hormona...).