uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Prof. Dr Mirjana Aranđelović

dr Mirjana Aranđelović je redovni profesor  Medicinskog  fakulteta Univerziteta u Nišu na predmetu Medicina rada. Rođena je  1951. godine.  u  Nišu. Ima bogato iskustvo u radu sa pacijentima koje je stekla  najpre kao lekar u ambulantama na nerazvijenom području u okolini Niša, zatim u službi hitne medicinske pomoći  a  od 1982. god.  i kao specijalista medicine rada u institucijama ove struke u Nišu. Od 1988 godine, kada je postala magistar kliničke imunologije sa alergologijom,  radi u kabinetu za profesionalnu imunologiju i alergologiju pri Institutu za medicine rada u Nišu (sada ZZZZR). Subspecijalista je alergolog.  Od 2009 god. Kordinator je Regionalnog Centra za promociju zdravlja na radnom mestu koji je nastao kao rezultat naučnog projekta kojim je rukovodila, odobrenog od strane Ministarstva nauke Republike Srbije. U okviru rada ovog Centra zagovara i promoviše holistički pristup u zdravstvenoj zaštiti radnika. Ovakvom konceptu rada u mnogome su doprinela njena saznanja stečena ličnim interesovanjem za oblasti psihologije, filozofije, kvantne, energetske, vibracione i duhovne medicine.

Prof. Mirjana Aranđelović  ima objavljena 181. naučna rada,  4 monografije i 6 udžbenika . Bila je rukovodilac jednog naučnog projekta i učesnik  još u 8. Njen ukupni indeks naučne kompetentnosti je 145,25.

Aktuelne Reference:

1. Arandjelovic Mirjana. RAD PO POZIVU: QUALITY OF LIFE AS A MEDICINE: HOLISTIC CONCEPT OF HEALTH PROMOTION AT WORK PLACE. MD-Medical Data 2012;4(3): 339-345 UDK : 613.62 ; 331.45/.46 ID BROJ: 193403916
2. Aranđelović Mirjana, Stanković Aleksandra, Nikolić Maja. Respiratorne bolesti u vezi sa radom. Svet Rada 2012;1(9):12-16. UDK:616. -008-4:331.424

3. Aranđelović Mirjana, Nikolić Maja, Stanković Aleksandra. Respiratorni sistem eksponovanih u uslovima vanrednih događaja. Svet Rada 2012;3(9):408-415. UDK:616.24-008.4 ISSN 1451-7841.

4.   Arandjelovic  M. A NEED FOR HOLISTIC APPROACH TO THE OCCUPATIONAL HEALTH DEVELOPING (IN SERBIA). R E V I E W  P A P E R International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2011;24(3):229 – 240 DOI 10.2478/s13382-011-0033-z 229

5.   Arandjelovic M. A NEED FOR HOLISTIC APPROACH TO THE OCCUPATIONAL HEALTH DEVELOPING (IN SERBIA). SYMPOSIUM OF QUANTUM-INFORMATIONAL MEDICINE QIM 2011: ROUND TABLE KNOWLEDGE FEDERATION DIALOG BELGRADE PROCEEDINGS 2011, 23-25 September 2011: 97-106

6.   Arandjelovic M, Nikolic M, Stamenkovic S. Relationship between Burnout, Quality of Life, and Work Ability Index - Directions in Prevention, The Scientific World JOURNAL 2010;10:766-777. (Article)  ISSN 15377-744X; DOI 10.1100/tsw.2010.83. It has been included in Labome.Org. see: http://www.labome.org//expert/arandelovi/mirjana-arandelovi---1550457.html

7.   Arandjelović M, Ilić I, Jović S. Burnout and the quality of life of workers in food industry – a pilot study in Serbia. Vojnosanit Pregl 2010; 67(9): 705–711. It has been included in Labome.Org. see: http://www.labome.org//expert/arandelovi/mirjana-arandelovi---1550457.html

8.   Arandjelovic M, Stankovic I, Nikolic M. (2007) Swimming and persons with mild persistant asthma, The Scientific World JOURNAL 2007 (7):1182-1188. (Article)  ISSN 1537-744X; DOI 10.1100/tsw.2007.221

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019