uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

Odeljenje za zaštitu od zračenja

Odeljenje za zaštitu od zračenja u okviru Službe za laboratorijsku dijagnostiku, osnovano je 1988 godine u okviru ZZZZ radnika Niš, pod nazivom Radiološka laboratorija.

Bavi se merenjem radioaktivnosti u uzorcima životne i radne sredine i to prema verifikovanim međunarodnim standardima ISO 17025, koji se primenjuju jedinstveno u svetu u svim akreditovanim laboratorijama za ispitivanja ovog tipa. Akreditaciju je dalo Akreditaciono Telo Srbije (ATS) rešenjem br. 01-199 prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 od 27 08 2007 godine.

Laboratorija poseduje dozvole izdate od strane nadležnih Ministarstava za obav­lja­nje dozimetrijske i gamaspektrometrijske kontrole, za merenje koncentracije radona i za očitavanje ličnih dozimetara (TLD), a u cilju kontrole spoljašnje ozračenosti ljudi koji bo­rave u prostorima sa prisutnim izvorima radioaktivnog  zračenja.

U svakodnevne aktivnosti Radiološke laboratorije spada uzorkovanje i do­zi­met­rij­ska kontrola robe koja se nalazi na spisku Ministarstva ekologije i prostornog planiranja, a koja zahteva dodatna radiološka ispitivanja. Gamaspektrometrijska analiza uzoraka vrši se u laboratoriji u najkraćem mogućem roku.

Takođe se vrše radiološki pregledi roba koje se nalaze u domenu rada Fito, Sanitarne i Veterinarske inspekcije.

Na graničnim prelazima Gradina i Preševo obavljaju se svakodnevna dežurstva od 7-17 h, a postoji mogućnost i vanrednih odlazaka na druge granične prelaze po pozivu. Granični prelaz Gradina jedini je granični prelaz u Srbiji na kome se vrše gama spektrometrijska merenja uzoraka hrane na licu mesta. Na taj način rezultati analize dobijaju se za kratko vreme i izbegava se duže zadržavanje kamiona.

Odeljenje za zaštitu od zračenja  poseduje gamaspektrometrijski analizator, dozimetre-monitore jonizujućih zračenja, TLD čitač sa TL karticama, monitor za merenje gasa radona.

U odseku trenutno radi osmoro zaposlenih, 2 magistra fizike, 3 diplomirana fizičara i 3 tehničara.

U planu je dalji razvoj poslovanja Odeljenja, pre svega uvođenje merenja nejonizujućeg zračenja, čime bi se Odeljenje osposobilo za kompletnu zaštitu ljudi od zračenja.

Adresa: Pantelejska 58, 18000 Niš
Lice za kontakt: Dušica Vučić, šef Odeljenja
Telefon: 018 4576 148
Faks: 018 4576 149
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.