informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

NIR

Jedinica za naučno istraživački rad (NIR) je nastavna baza Medicinskog fakulteta za predmet medicina rada. U ovom delu Zavoda obavlja se preventivna zdravstvena delatnost iz oblasti medicine rada.

Sve vrste preventivnih pregleda:

- prethodni, periodični, kontrolni, vanredni i ciljani pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom

- sistematski pregledi na zahtev radne organizacije (sa obimom i vrstom pregleda koje poslodavac zahteva)

- izdavanje lekarskih uverenja za nošenje i korišćenje vatrenog oružja

- izdavanje svih ostalih lekarskih uverenja (za zasnivanje radnog odnosa, za zasnivanje radnog odnosa – posebni uslovi rada, za sud i na zahtev državnih organa, za usvajanje dece i hraniteljstvo, za smeštaj lica u Dom penzionera, za upis u školu ili na fakultet, za sklapanje braka stranih državljanja, za sklapanje braka maloletnih lica, za produženje boravka stranih državljanja i stalno nastanjenje, za dvojna državljanstva, YU  obrazac, izdavanje duplikata uverenja, za odlazak u inostranstvo)

- lekarsko uverenje za vozače (amateri, profesionalci, vanredni pregledi i produženje vozačke dozvole za lica starija od 65 godina)

- lekarsko uverenje za upravljanje plovilom

- obuka iz oblasti Prve pomoći (osnovni i napredni nivo), kao i obuka iz Prve pomoći za vozače

- edukacija za alko-test

- izdavanje lekarskih uverenja za poslove komunalnog policajca

- scrining test na upotrebu psihoaktivnih supstanci

- ekspertizno mišljenje o verifikaciji profesionalnih oboljenja i radne sposobnosti

- ekspertizno mišljenje u vezi sa zlostavljanjem na radnom mestu - mobingom

- ekspertizna obrada za ocenu radne sposobnosti (na lični zahtev, na zahtev poslodavca, na zahtev suda)

 

Ovaj preventivni deo Zavoda u svom sastavu ima i:

- laboratorijsku dijagnostiku (hematološko-biohemijska preko uzoraka krvi i urina)

- specijalističko konsultativnu delatnost koja se obezbeđuje preko službe oftalmologije (perimetrija, stereovid, oštrina vida, merenje očnog pritiska, autorefkeratometrija), službe neuropsihijatrije (psiho testiranja) i usluge kliničkog psihologa.

- funkcionalnu dijagnostiku (tonalna liminarna audiometrija, EKG, spirometrija sa bronhodilatacijskim testom)

- preventivni Centar za ishranu (postoji u Zavodu od 2011. godine i bavi se medicinskom nutritivnom terapijom kroz idividualno i grupno savetovanje, na lični zahtev i na zahtev poslodavca; u Centru radi specijalista medicine rada-subspecijalista ishrane)

- za potrebe preventivnih pregleda u medicini rada, u NIR-u postoji i odeljenje za interne bolesti, ginekološka ordinacija i ordinacija ultrazvučne dijagnostike.

 

 

CENOVNIK USLUGA   CENA PREGLEDA
LU za vozače profesionalce 2150,00
LU za vozače amatere 1750,00
LU za vozače starije od 65 godina 2150,00
LU za nošenje vatrenog oružja 4300,00
LU za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom 3500,00
LU za rad na radnom mestu bez povećanog rizika 1950,00
LU za upis u školu i fakultet bez povećanog rizika 1250,00
LU za upis u školu i fakultet sa povećanim rizikom 1750,00
Ostala LU 2050,00
Obuka kandidata za vozače za pružanje Prve pomoći i LU (paket) 6000,00

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

kontinuirana edukacija 2019

zastitnik pacijentovih prava 2019

kalendar javnog zdravlja 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019

izjava o misiji 2019

interni akt 2019

Ko je na mreži: 258 gostiju i nema prijavljenih članova