informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Dispanzer MIN

Dispanzer Mašinske industrije lociran je u ulici Šumadijska broj 1 u Nišu i na toj lokaciji nalazi se od marta 1979. godine, kada je sredstvima javnog samodoprinosa izgrađena nova zgrada površine 980 kvadratnih metara. Dispanzer pruža usluge u oblasti: medicine rada, opšte medicine, ginekologije, radiološke i ultrazvučne dijagnostike, laboratorijske dijagnostike (hematologija, biohemija i toksikologija), specijalističko-kosultativne dijagnostike, a u Dispanzeru se nalazi i Call centar.

U sklopu Dispanzera nalazi se i apoteka Udruženih apoteka Niš.

Služba medicine rada obezbeđuje:

Preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih obavljanjem:

-Prethodnih i periodičnih pregleda radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.

-Ciljanih oftamoloških pregleda radnika koji rade za ekranom.

-Ciljanih ginekoloških pregleda žena (sa obaveznim PAPA testom, kolposkopskim pregledom, ultrazvučnim pregledom male karlice i dojke)

-Sistematskih pregleda zaposlenih u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja malignih obeljenja i hroničnih masovnih nezaraznih bolesti (šećerna bolest, povišeni krvni pritisak, kardiovaskularne bolesti, osteoporoza, glaukom, bolesti štitaste žlezde, degenerativne bolesti...)

Izdavanje svih vrsta lekarskih uverenja (sem lekarskih uverenja u cilju držanja i nošenja oružja), kao i vanredne preglede vozača

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

Obuka za pružanje prve pomoći za zaposlene (osnovni i napredni nivo), kao i za kandidate za vozače.

Služba opšte medicine obezbeđuje:

-Preventivne preglede, obrade pacijenata za izlazak na Invalidsku komisiju i procenu invaliditeta, dijagnostiku i lečenje obolelih kroz sistem izabranog lekara 365 dana u godini (EKG, defibrilator, pulsni oksimetar, terapija kiseonikom, antišok terapija, određivanje nivoa šećera iz kapilarne krvi, aplikacija leka intramuskularno, podkožno i intravenski, davanje infuzije, vakcinacija, imobilizacija, obrada rana, skidanje konaca, uklanjanje stranih tela iz kože i sluzokože)

Služba ginekologije obezbeđuje:

-Preventivne preglede, dijagnostiku i lečenje žena kroz sistem izabranog lekara (ultrazvučna dijagnostika, kolposkopija, PAPA test, pregled vaginalnog sekreta na stepen čistoće).

Služba laboratorijske dijagnostike obezbeđuje:

-Hematološku, biohemijsku i toksikološku dijagnostiku preko uzoraka krvi i mokraće.

Zavod je jedina Ustanova na teritoriji jugoistočnog dela Srbije koja pruža usluge iz oblasti profesionalne toksikologije (laboratorijsko određivanje koncentracije teških metala i specifičnih metabolita u krvi i urinu)

Specijalističko-konsultativna služba obezbeđuje dijagnostiku u okviru:

-Oftalmologije (perimetrija, autorefkeratometrija, stereo vid, određivanje oštrine vida, bezkontaktno merenje očnog pritiska)

-ORL (ispitivanje sluha i ravnoteže, timpanometrija, rinomanometrija)

-Interne medicine (EKG, test fizičkog opterećenja)

-Neuropsihijatrije-neurologije (psihotestiranja)

-Usluga kliničkog psihologa i socijalnog radnika

-Radiologije (rendgen dijagnostika, ultrazvučni pregledi, kolor dopler krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta, merenje koštane gustine-denzitometrija)

 

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

kontinuirana edukacija 2019

zastitnik pacijentovih prava 2019

kalendar javnog zdravlja 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019

izjava o misiji 2019

interni akt 2019

Ko je na mreži: 121 gostiju i nema prijavljenih članova