informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 04.03. do 06.03.2022.g.

korona 1 mDana 4.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 195 pacijenata. Od ovog broja 51 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 144 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 33 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 14 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 63 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 5 za PCR test.


Dana 5.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 133 pacijenata. Od ovog broja 46 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 87 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 32 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 15 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 71 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 9 za PCR test.


Dana 6.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 113 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 73 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 14 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 46 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 9 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019