uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 11.03. do 13.03.2022.g.

korona 1 mDana 11.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 171 pacijenata. Od ovog broja 38 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 133 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 12 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 70 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslat jedan pacijent na rendgengrafiju pluća i 10 za PCR test.


Dana 12.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 105 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 65 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 28 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 12 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 46 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslat jedan pacijent na rendgengrafiju pluća i 10 za PCR test.


Dana 13.3.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 131 pacijenata. Od ovog broja 49 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 82 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 39 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 24 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 69 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 6 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019