uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 08.04. do 10.04.2022.g.

korona 1 mDana 8.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 61 pacijenata. Od ovog broja 11 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 50 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 8 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 16 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 3 pacijenata za PCR test.


Dana 9.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 137 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 97 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 34 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 64 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta na rendgengrafiju pluća i 15 za PCR test.


Dana 10.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 69 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 45 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 21 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 48 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 11 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019