informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 15.04. do 18.04.2022.g.

korona 1 mDana 15.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 94 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 74 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 7 za PCR test.


Dana 16.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 44 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 30 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 11 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 25 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenata za PCR test.


Dana 17.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 44 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 30 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi оd kojih su dva sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja се poslatа 6 pacijenata za PCR test.


Dana 18.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 123 pacijenata. Od ovog broja 41 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 82 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 35 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 60 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na rendgengrafiju pluća i 15 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019