informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 21.04. do 25.04.2022.g.

korona 1 mDana 21.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 92 pacijenata. Od ovog broja 25 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 67 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 22 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 35 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 12 za PCR test.


Dana 22.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 75 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 44 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 24 pacijenata su rađeni antigenski testovi оd kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 28 pacijenata.
U Dom zdravlja jе poslat jedan pacijent za Rtg pluća i 8 pacijenata za PCR test.


Dana 23.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 41 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 26 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 11 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenata za PCR test.


Dana 24.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 29 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 15 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 16 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta za PCR test.


Dana 25.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 60 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 20 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 25 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019