informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

28. april - Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Slika01-m.jpg Povodom Svetskog dana bezbednosti na radu na TV Kopernikus je gostovao Prof dr Jovica Jovanović, specijalista medicine rada i interne medicine, pomoćnik direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.

On je istakao da 28. april od 2003. godine Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu predstavlja međunarodnu kampanju koja promoviše bezbedan i zdrav rad.
Kako bi se je stvorio ambijent u kome će se zaposleni osećati slobodno, sigurno, autonomno i ravnopravno. Profesor je izneo podatke da statistika pokazuje da na svakih 15 sekundi u svetu radnik umre zbog povrede na radu ili posledica zadobijenih na radnom mestu. Prema proceni Međunarodne organizacije rada, svaki dan 6300 ljudi umre od posledica povreda na radu ili bolesti u vezi sa radom, što predstavlja 2,3 miliona smrtnih slučajeva u svetu godišnje. Takođe, prema procenama Međunarodne organizacije rada godišnje se dogodi 337 miliona akcidenata na radnom mestu. U Republici Srbiji svake godine, u proseku, oko 40 zaposlenih smrtno strada neposredno na radnom mestu, a preko 1000 zaposlenih pretrpi teške povrede na radu.
Najčešća oboljenja u vezi sa radnim mestom su kancerogena oboljenja usled izlaganja otrovnim supstancama, bolesti skeleta i mišića, respiratorna oboljenja, gubitak kose, bolesti krvotoka i zarazne bolesti usled izlaganja patogenima. Globalno,samo azbest prouzrokuje 100.000 smrti godišnje. U poljoprivrednom sektoru upotreba pesticida dovodi do 70.000 smrti usled trovanja sa akutnim ili dugoročnim posledicama.
Sindikalne organizacije su od 1996. godine pokrenule ustanovljenje 28.aprila kao Dana sećanja na smrtno stradale radnike zbog povreda na radu i profesionalnih oboljenja.
Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ustanovljavanju Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 17/10) i tako se pridružila obeležavanju Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i 28.april ustanovila za Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji..

Prof dr Jovica Jovanović je naročito potencirao da služba medicine rada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš daje značajan doprinos u sprečavanju povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih za rad. Unutar odeljenja za fizičko hemijska merenja službe za medicinu rada se vrši detekcija i merenje profesionalnih štetnosti u radnoj sredini, i izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu. Posebni je značajno proceniti primljenu dozu jonizujućeg zračenja, izvršiti kontrolu Rendgen aparata, mamografa, skenera i stomatoloških aparata za snimanje zuba u zdravstvenim ustanovama što predstavlja bitnu delatnost Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika. U odeljenju za preventivne zdravstvene preglede se vrše prethodni, periodični, vanredni, sistematski pregledi i pregledi vozača svih kategorija za bezbedno upravljanje motornim vozilom.
Prof dr Jovica Jovanović posebno ističe značaj obuke iz prve pomoći za radnike i vozače motornih vozila koji se obavljaju u službi medicine rada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika.
Nakon obavljenih zdravstvenih pregleda se u skladu sa Aktom o proceni rizika i zakonom utvrđenih procedura u službi medicine rada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš donosi mišljenje o radnoj sposobnosti radnika, što takođe predstavlja značajnu meru prevencije povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih za rad.

Emisija se može pogledati na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=F3NqVVUuVO0.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019