informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 04.05. do 08.05.2022.g.

korona 1 mDana 4.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 80 pacijenata. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 51 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je 3 bilo sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 36 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 7 pacijenata na PCR test.


Dana 5.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 62 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 19 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 bila sa sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 24 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 5 za PCR test.


Dana 6.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 75 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 48 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 20 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su tri imala pozitivan nalaz.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent za Rtg pluća i 11 pacijenata za PCR test.


Dana 7.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 32 pacijenata. Od ovog broja 11 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 21 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 12 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenata na Rtg pluća i 4 za PCR test.


Dana 8.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 20 pacijenata. Od ovog broja 10 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 10 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 13 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019