informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 18.07. do 24.07.2022.g.

korona 1 mDana 18.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 94 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 60 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 26 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 16 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 40 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta na Rtg pluća i 6 pacijenata za PCR test.


Dana 19.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 112 pacijenata. Od ovog broja 41 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 71 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 37 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 15 pacijenata za PCR test.


Dana 20.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 116 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 74 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 46 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 35 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 46 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 35 pacijenata za PCR test.


Dana 21.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 112 pacijenata. Od ovog broja 37 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 75 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 38 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 25 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 6 pacijenata za PCR test.


Dana 22.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 160 pacijenata. Od ovog broja 62 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 98 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 43 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 32 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 57 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na Rtg pluća i 6 pacijenata za PCR test.


Dana 23.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 94 pacijenata. Od ovog broja 39 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 55 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 32 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 23 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 35 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na Rtg pluća i 3 pacijenta za PCR test.


Dana 24.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 77 pacijenata. Od ovog broja 37 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 28 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 17 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 7 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019