informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 25.07. do 28.07.2022.g.

korona 1 mDana 25.7.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 180 pacijenata. Od ovog broja 56 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 124 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 52 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 36 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 85 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 12 pacijenta za PCR test.


Dana 26.7.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 158 pacijenata. Od ovog broja 67 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 91 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 41 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 24 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 66 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 12 za PCR test.


Dana 27.7.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 166 pacijenata. Od ovog broja 52 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 114 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 49 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 32 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 59 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 14 za PCR test.


Dana 28.7.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 179 pacijenata. Od ovog broja 69 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 110 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 48 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 20 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 54 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 20 pacijenata na rendgengrafiju pluća i 20 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019