informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 14.09. do 19.09.2022.g.

korona 1 mDana 14.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 113 pacijenata. Od ovog broja 33 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 80 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 13 pacijenata za PCR test.


Dana 15.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 84 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 57 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 34 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 15 pacijenata za PCR test.


Dana 16.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 135 pacijenata. Od ovog broja 47 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 88 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 35 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 15 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 49 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 14 pacijenata za PCR test.


Dana 17.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 76 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 49 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 11 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 27 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 9 pacijenata za PCR test.


Dana 18.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 59 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 32 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 23 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 24 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 14 pacijenata za PCR test.


Dana 19.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 109 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 69 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 50 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019