informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 28.09. do 04.10.2022.g.

korona 1 mDana 28.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 106 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 66 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 35 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 14 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 49 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 11 pacijenata za PCR test.


Dana 29.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 132 pacijenata. Od ovog broja 38 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 94 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 40 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 12 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 66 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 15 pacijenata za PCR test.


Dana 30.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 120 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 97 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 22 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 54 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na Rtg pluća i 14 pacijenata za PCR test.


Dana 01.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 73 pacijenata. Od ovog broja 30 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 43 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 24 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 23 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenata za PCR test.


Dana 02.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 74 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 43 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 31 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 17 pacijenata za PCR test.


Dana 03.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 129 pacijenata. Od ovog broja 46 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 83 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 37 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 11 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 52 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 12 pacijenata za PCR test.


Dana 04.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 114 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 74 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 32 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 12 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019