informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 05.10. do 13.10.2022.g.

korona 1 mDana 05.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 96 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 68 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 30 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 44 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 12 pacijenata za PCR test.


Dana 06.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 92 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 58 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 26 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 33 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijenta na Rtg pluća i 11 pacijenata za PCR test.


Dana 07.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 104 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 73 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 8 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 40 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenata za PCR test.


Dana 08.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 59 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 37 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 22 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 23 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenata za PCR test.


Dana 09.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 52 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 29 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 20 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenata za PCR test.


Dana 10.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 147 pacijenata. Od ovog broja 53 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 94 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 42 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 12 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 62 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 20 pacijenata za PCR test.


Dana 11.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 117 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 75 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 35 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 39 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 17 pacijenata za PCR test.


Dana 12.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 103 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 72 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 35 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 14 pacijenata za PCR test.


Dana 13.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 109 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 69 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 37 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 43 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019