informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 14.10. do 20.10.2022.g.

korona 1 mDana 14.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 107 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 73 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 37 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na RTG pluća i 12 pacijenata za PCR test.


Dana 15.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 80 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 46 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 33 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 32 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 8 pacijenata za PCR test.


Dana 16.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 38 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 23 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 0 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 14 pacijenata za PCR test.


Dana 17.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 98 pacijenata. Od ovog broja 33 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 65 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 42 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluća i 10 pacijenata za PCR test.


Dana 18.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 116 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 74 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 34 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluća i 12 pacijenata za PCR test.


Dana 19.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 115 pacijenata. Od ovog broja 36 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 79 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 35 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 43 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na RTG pluća i 16 pacijenata za PCR test.


Dana 20.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 86 pacijenata. Od ovog broja 30 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 56 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 26 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 33 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na RTG pluća i 15 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019